Bij een training horen ook voorwaarden, je kunt ze hier lezen;

 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke gegeven training door EdLatic.

 

EdLatic behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, een training worden afgelast.

De betalingen dienen te geschieden op de volgende manieren;

-          Contante betaling op locatie

-          Overmaking per bankgiro

 

De geldigheidsduur van een 10-rittenkaart is onbeperkt.

Bij verlies van een 10-rittenkaart is restitutie niet mogelijk. De deelnemer draagt zelf verantwoordelijkheid over zijn/haart 10-rittenkaart.

 

De 10-rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Na afloop van de training dienen diegene die in het bezit zijn van een 10-rittenkaart deze aan te bieden voor afstempeling.

 

Deelname aan een training van EdLatic geschiedt geheel op eigen risico. EdLatic is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training gegeven door EdLatic. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is EdLatic niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door EdLatic georganiseerde activiteiten.

 

EdLatic is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

Een training bij EdLatic is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.

 

EdLatic behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

Edlatic behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan een training te ontzeggen.

Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Edlatic.

 

Bij deelname van een training aangeboden door EdLatic gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.